GARANTIES

La seguretat i el compliment normatiu és bàsic i fonamental en les nostres festes.

BARBE'S SPUME

En tot moment vetllarem perquè l’alçada de l’escuma no impedeixi el control dels més petits per part dels pares, mares, familiars, professorat i el dinamitzador, sense que això impedeixi generar un gran volum d’escuma i gaudir de la festa.

Disposem d’una assegurança de responsabilitat civil per a qualsevol incident.

El canó que s’utilitza per fer l’escuma compleix la normativa europea, ja que està fabricat i certificat segons la normativa CE, a més de complir amb totes les normes de seguretat. D’altra banda, per tal d’evitar accidents elèctrics, compta amb una font d’alimentació que transforma la tensió de treball de la màquina de 230 V a només 30 V.

L’escumògen o sabó que fem servir per fer l’escuma blanca o de colors està registrat i ha passat els controls de sanitat pertinents, i per una major fiabilitat, té un pH neutre. A més a més, el nostre sabó és d’una gran qualitat, fet que n’afavoreix el rendiment i l’optimització.

L’escuma de colors pot tintar la roba durant la festa, però amb una rentada normal n’hi haurà prou perquè els colors desapareguin.

El dinamitzador de l’activitat ha rebut cursos de primers auxilis i disposa, a més, del títol de Tècnic en Emergències Sanitàries i del Màster de Prevenció de Riscos Laborals.

BARBE'S INFLATE

Durant el temps d'activitat comptarem amb la presència d'un monitor/a per poder controlar que els nens i nenes no s'entorpeixin, es trepitgin o es causin baralles i evitant que accedeixin nens i nenes de diferents edats i alçades. A més a més, vetllarem els més petits i els organitzarem jocs dins el castell perquè es diverteixin el major temps possible.

Disposem d’una assegurança específica per a castells inflables que inclouen la responsabilitat civil com a organitzador de les activitats, així com el servei de lloguer.

Tots els nostres inflables estan dissenyats per poder subjectar-se al terra i fabricats amb PVC Tarpaulin de 0,55mm de gruix, amb els certificats segons les normatives europees. La lona utilitzada és ignífuga i antiestàtica, els colors utilitzats són atòxics, la turbina d'aire no té emissions i el seu nivell de soroll és adequat per a treballar amb nens/es. Els inflables aquàtics tenen un gruix de 0,9 mm, i fabricats amb PVC Tarpaulin i amb la doble costura i els reforços a les zones que més pateixen, ens garanteixen una perfecta subjecció d'aquest.