ACTIVITATS

LES MILLORS FESTES INFANTILS

FESTA BARBE'S SPUME

FESTA BARBE'S INFLATE

Les nostres festes es poden celebrar a qualsevol hora del dia i en qualsevol espai.

Podrem gaudir-les de dia o de nit, on els que vulguin aventurar-se i siguin més llançats tindran tota la matinada per gaudir-les.

Podrem gaudir-les majoritàriament i sense limitacions en espais oberts, ja siguin places majors, placetes, avingudes, carrers, pistes, etc. i també en espais tancats, on mantindrem més prudència i control per no malmetre l’entorn i respectar l'espai.